Ảnh đại diện Anh (ZQ7350)
*** Anh
24/06/1996
0335612***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
quynhanhle.***@gmail.com
Nữ
số *** ngõ 35 đường Đình Thôn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết