Ảnh đại diện Huỳnh (ZQ7549)
Huỳnh
24/02/1998
0944249***
Cần Thơ
hatienhuyn***@gmail.com
Nam
Doãn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Không yêu cầu
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Cần Thơ
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết