Ảnh đại diện Trinh (ZQ7755)
Nguyễn Ngọc *** Trinh
21/06/1996
0969533***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenngocphuongtrinh2***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Đình Túy, P12
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết