Ảnh đại diện Nụ (ZQ8255)
Nguyễn *** Nụ
21/06/1989
0979760***
Bà Rịa - Vũng Tàu
nguyennu3***@gmail.com
Nữ
*** Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
10 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết