Ảnh đại diện Yến (ZQ8512)
Trần Thị *** Yến
01/07/1996
0903424***
Hà Nội
tranhaiyen1***@gmail.com
Nữ
Số nhà ***, Tổ dân phố E664 - Xưởng Mộc, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết