Ảnh đại diện Yến (ZQ9157)
Trần Thị Yến
25/06/1998
0389700***
Nghệ An
tranyen0***@gmail.com
Nữ
Xóm *** Quỳnh thắng, Quỳnh lưu, Nghệ an
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Nghệ An
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết