Ảnh đại diện Nhã (ZR0244)
Nguyễn *** Nhã
01/06/1995
0962003***
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nhanguyen1***@gmail.com
Nữ
Đăk Lăk, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
350 USD
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết