Ảnh đại diện Ly (ZR0417)
Thái Thị Khánh Ly
28/06/1993
0971828***
Tp Hồ Chí Minh
khanhly090***@gmail.com
Nữ
*** Trưng Nữ Vương, P.4, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết