Ảnh đại diện Thảo (ZR0778)
Nguyễn Thị *** Thảo
15/05/1996
0396396***
Tp Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi
Nguyenxuanthao***@gmail.com
Nữ
Thôn Làng Lũy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Tp Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết