Ảnh đại diện Gấm (ZR1603)
Phan Lê *** Gấm
10/04/1994
0377321***
Tp Hồ Chí Minh
huyengam1***@gmail.com
Nữ
*** Tân Thới Nhất 10, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết