Ảnh đại diện Hòa (ZR1747)
Nguyễn *** Hòa
07/07/1993
0937706***
Tp Hồ Chí Minh
hoanguyencjl36***@gmail.com
Nữ
*** Tân Sơn P12 Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết