Ảnh đại diện Hường (ZR2155)
Thiều Thị Hường
20/02/1996
0363603***
Hà Nội
huongthie***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết