Ảnh đại diện Hương (ZR3044)
Nguyễn Thanh Hương
26/06/2001
0827566***
Hà Nội
thanhhuong26***@gmail.com
Nữ
Hoàng Văn Thái,Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết