Ảnh đại diện Lam (ZR3263)
Nguyễn *** Lam
11/08/1997
0358914***
Hà Nội
Thanhlam***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** Đại Mỗ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết