Ảnh đại diện Hiên (ZR3401)
Trần *** Hiên
24/06/1992
0962522***
minshin***@gmail.com
Nữ
Thôn ***, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết