Ảnh đại diện Mỹ (ZR3484)
Hoàng Thị *** Mỹ
24/06/1996
0354145***
Tp Hồ Chí Minh
lemy240***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Q7, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết