Ảnh đại diện Lâm (ZR4251)
Hoàng Thị Lâm
29/06/1999
0398520***
Hà Nội
lamonline2***@gmail.com
Nữ
*** Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết