Ảnh đại diện Thuỷ (ZR4348)
Nguyễn Thị *** Thuỷ
24/06/1987
0987502***
Tp Hồ Chí Minh
thanhthuy.e***@gmail.com
Nữ
*** đường Đinh Đức Thiện
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

11
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết