Ảnh đại diện GIANG (ZR5109)
NGUYỄN THỊ *** GIANG
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp