Ảnh đại diện Nhi (ZR5915)
Vũ Thị *** Nhi
24/02/1997
0865341***
Hà Nội
nhicn***@gmail.com
Nữ
Số ***, ngõ 28 phố Đại Linh, Trung Văn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết