Ảnh đại diện Bình (ZR6047)
Phan Hồng *** Bình
11/08/1982
0914294***
Bình Dương, Đồng Nai
thaibinh250***@gmail.com
Nữ
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương, Đồng Nai
Trợ lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết