Ảnh đại diện Hương (ZR6200)
Nguyễn Thị *** Hương
24/05/1998
0965936***
Hà Nội
maihuongnguyen***@gmail.com
Nữ
*** Phạm Văn Đồng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết