Ảnh đại diện Phương (ZR6452)
Phạm Thị *** Phương
07/07/1998
0334201***
Tp Hồ Chí Minh
phuongpham1***@gmail.com
Nữ
*** Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết