Ảnh đại diện Diễm (ZR8791)
Nguyễn Thụy *** Diễm
24/05/1881
0943096***
Tp Hồ Chí Minh
travelgate2***@yahoo.com
Nữ
*** Nguyễn Đình Khơi, F4, Q Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
17 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết