Ảnh đại diện Hồng (ZR8818)
Huỳnh Thị *** Hồng
02/08/1998
0937408***
Tp Hồ Chí Minh
myhong***@gmail.com
Nữ
***, đường TMT12, P. Trung Mỹ Tây,Q. 12
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết