Ảnh đại diện Son (ZR8917)
Bùi Thị Ngọc Son
29/06/1995
0988622***
Long An
ngocsonbui***@gmail.com
Nữ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Long An
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết