Ảnh đại diện Uyên (ZR8937)
Nguyễn Thụy *** Uyên
07/11/1998
0976626***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
kimuyen0***@gmail.com
Nữ
*** Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
5,5 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết