Ảnh đại diện Diệp (ZR9233)
Trần Thị Ngọc Diệp
26/06/1998
0794600***
Tp Hồ Chí Minh
ngocdiep26061***@gmail.com
Nữ
*** lô E chung cư Hùng Vương, đường Tản Đà, Phường 11, Quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết