Ảnh đại diện Vương (ZR9290)
Nguyễn *** Vương
01/07/1988
0932523***
Đà Nẵng
thivuon***@gmail.com
Nữ
Liên chiểu - Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết