Ảnh đại diện Hường (ZS0113)
*** Hường
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
200 USD
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2016 đến 2016: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN VŨ VINALAW VÀ CỘNG SỰ (có người hướng dẫn)
Từ 2017 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại CÔNG TY LUẬT TNHH VINABIZ (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- Khả năng nắm bắt và thích ứng với công việc;
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Khả năng nghiên cứu tài liệu;
- Kỹ năng sắp xếp thời gian hợp lý để xử lý công việc hiệu quả.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

1. Mục tiêu ngắn hạn
- Đạt chứng chỉ toeic 750 điểm
- Tìm kiếm một công việc đúng ngành để có cơ hội trau rồi kiến thức thực tế ngành luật
2. Dài hạn ( 5 – 7 năm )
- Làm việc trong bộ phận pháp chế của một doanh nghiệp nước ngoài