Ảnh đại diện Dung (ZS0806)
Nguyễn Thị *** Dung
25/05/1997
0359547***
Hà Nội
thuydungkt2***@gmail.com
Nữ
*** Mễ Trì Thượng- Nam Từ Liêm Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết