Ảnh đại diện Trinh (ZS0898)
Tôn Thị *** Trinh
07/07/1993
0962505***
Tp Hồ Chí Minh
tuyettrinh***@gmail.com
Nữ
*** Thống Nhất, P11
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết