Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Viên (ZS1358)
Nguyễn *** Viên
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi
400 USD
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp