Ảnh đại diện Minh (ZS1615)
Lương Thị *** Minh
25/05/1994
0343776***
Hà Nội
luongthiminhm***@gmail.com
Nữ
TX các trường VH-NT,Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch,Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết