Ảnh đại diện Ngọc (ZS1647)
Lam Thị *** Ngọc
25/02/1992
0987775***
Hà Nội
lamngoc250***@gmail.com
Nữ
Le Trong Tan
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết