Ảnh đại diện Hoa (ZS1836)
Nguyễn *** Hoa
05/07/1999
0388090***
Hà Nội
nguyenthihoa5***@gmail.com
Nữ
Hữu Hoà- Thanh Trì
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết