Ảnh đại diện Thuận (ZS2127)
Đào *** Thuận
05/08/1996
0389304***
Hà Nội, Hải Phòng
thuanda***@gmail.com
Nữ
Chung cư ***, DN2, 77 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Hải Phòng
9 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết