Ảnh đại diện Trinh (ZS3373)
Lê Thị *** Trinh
24/05/1996
0932817***
Tp Hồ Chí Minh
lethidiemtrinh24***@gmail.com
Nữ
Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết