Ảnh đại diện Thảo (ZS3594)
Trương Thị *** Thảo
05/07/1996
0336751***
Tp Hồ Chí Minh
bichthao5***@gmail.com
Nữ
*** Dương Quảng Hàm, phường 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết