Ảnh đại diện Oanh (ZS3674)
Nghiêm Thị *** Oanh
16/09/1996
0903468***
Hà Nội
nghiemthixuano***@gmail.com
Nữ
Số ***, ngõ 1, TDP Dưới, Phường Tây Mỗ, Quân Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết