Ảnh đại diện Liên (ZS3769)
Kiều *** Liên
11/07/1999
0933473***
Tp Hồ Chí Minh
kieuhonglie***@gmail.com
Nữ
*** Hoàng Hoa Thám, phường 12, Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết