Ảnh đại diện Yến (ZS4610)
Vương *** Yến
01/07/1996
0349006***
Hà Nội
Vuonghaiyen1***@gmail.com
Nữ
Ngõ ***, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết