Ảnh đại diện Thủy (ZS5351)
Trần Thị *** Thủy
07/07/1996
0945284***
Hà Nội
thuthuylc***@gmail.com
Nữ
*** tập thể đại học sư phạm ngách 3/199 Trần Quốc Hoàn,Cầu Giấy, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết