Ảnh đại diện Hường (ZS5459)
Nguyễn Thị *** Hường
21/09/1998
0342835***
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
huong98***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát,
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết