Ảnh đại diện Vọng (ZS6301)
Đỗ *** Vọng
26/02/1997
0969397***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vongdo***@gmail.com
Nữ
*** đường 2, khu phố 6, Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết