Ảnh đại diện Nhiên (ZS6628)
Mai Thị Kiều Nhiên
26/06/1987
0836171***
Cà Mau
Mtknhie***@gmail.com
Nữ
Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Cà Mau
20 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết