Ảnh đại diện Hương (ZS8389)
*** Hương
12/07/1995
0387330***
Hà Nội
quachthanhhuong0***@gmail.com
Nữ
*** c17 phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết