Ảnh đại diện THANH (ZS8638)
LÊ THỊ *** THANH
24/02/1995
0394430***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hanhan24021***@gmail.com
Nữ
số *** ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết