Ảnh đại diện Diễm (ZS8665)
Mai Hồng Diễm
28/06/1984
0902539***
Tp Hồ Chí Minh
maihongdie***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Kiệm, phường 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết