Ảnh đại diện Trang (ZS8786)
Võ Thị *** Trang
16/09/1991
0899307***
Tp Hồ Chí Minh
minhtrang4***@gmail.com
Nữ
*** Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết